แบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณต้องการติดต่อหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัท กรุณากรอกข้อมูลในช่องด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล์*
เรื่องที่ต้องการติดต่อ
ข้อความ
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ขอบคุณสำหรับการติดต่อค่ะ
เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่ค่ะ

สำนักงานใหญ่

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  0 2501 2175

ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
ชั้น 6 โซน A อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2048 0146

บริษัทในเครือ

บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 02-501-2175

บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 02-501-2175

บริษัท พี อาร์ จี โกลบอล จำกัด

ชั้น 6 โซน A อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-048-0146

บริษัท พี อาร์ จี โลจิสติกส์ จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 02-501-2175

บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-501-2175

บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-501-2175

บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 02-501-2175

บริษัท พี อาร์ จี ฟู้ด ไอส์แลนด์ จำกัด

เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-501-2175