บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ มีเปิดรับบุคลลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา ในตำแหน่ง
จำนวน: 1 อัตรา วันที่ประกาศ: 03 / 04 / 2567
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 2. รับคำสั่งซื้อ พร้อมเปิดใบสั่งขาย
 3. รับฟังและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 4. ทำรายงานการขาย และจัดเก็บบัญชีลูกค้าทุกรายตามกำหนด
 5. รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ระดับปวช.ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์บริหารตัวแทนหรือศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) อย่างน้อย 2 ปี
 4. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น อาทิ Microsoft Office
สถานที่ทำงาน

ภาคตะวันออก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภัสสร (ครีม)
มือถือ 0953671341

วิธีสมัครงาน

สนใจติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2501-2175

โทรสาร 0-2501-2176

อีเมล์ praphatsorn@prg.co.th

Website www.prg.co.th

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. รถรับส่งพนักงาน
 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันชีวิต
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ชุดยูนิฟอร์ม
 6. หอพัก
 7. ประกันสังคม
 8. เบี้ยเลี้ยงฯ
 9. โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 10. สวัสดิการโครงการงานศพ ฯลฯ